Politică de confidențialitate

Prin achiziționarea produselor realizate manual din magazinul nostru online vă supuneți următorilor termeni și condiții, precum urmează:

• Site-ul pushdesign.ro este în proprietatea exclusivă a PUSCASU MARCEL INTREPRINDERE INDIVIDUALA. Orice material, descriere, produs, fotografie sau serviciu regăsit pe site-ul nostru, sub orice formă s-ar afla, nu poate fi preluat și utilizat ca atare. În cazul în care se produce acest lucru, PUSCASU MARCEL INTREPRINDERE INDIVIDUALA va pune în aplicare normele de despăgubire pentru încălcarea dreptului de autor, în conformitate cu legislația în vigoare.

• Utilizatorii au dreptul de a utiliza sistemul de precomanda online și sistemul de comandă online numai după acceptarea prealabilă a Termenilor și Condițiilor. Se consideră înțeles și acceptat integral, fără reserve, atunci când utilizatorul apasă butonul Plasează comanda. În formularul de plasare a comenzii este menționat: Apăsând butonul ”Plasează comanda” sunteți de acord cu termenii și condițiile și politica de confidențialitate.

• Termenii și Condițiile pot fi modificate în mod unilateral de către PUSCASU MARCEL INTREPRINDERE INDIVIDUALA., conform următoarei proceduri: orice modificare a Termenilor și Condițiilor va fi adusă la cunoștința utilizatorilor exclusiv prin încărcarea noii versiuni a acestora în cadrul platformei. Pe cale de excepție, în situația în care modificarea Termenilor și Condițiilor este generată de modificarea legislației aplicabile, modificarea va intra în vigoare imediat.

• Informațiile pe care le veți furniza în formularul de comandă au caracter personal, PUSCASU MARCEL INTREPRINDERE INDIVIDUALA. utilizându-le strict pentru a pune în aplicare livrarea produselor achiziționate. De asemenea, toate datele personale pe care le veți oferi vor fi folosite doar de PUSCASU MARCEL INTREPRINDERE INDIVIDUALA., aceasta asumându-și responsabilitatea că acestea nu vor fi folosite de alte persoane terțe.

• Odată confirmată comanda, dumneavoastră ca și client vă veți supune în totalitate tuturor termenilor și condițiilor pe care le regăsiți în această descriere. Acceptarea comenzii va fi considerată ca și finalizată în momentul plasării comenzii și efectuării plății.

• În cazul solicitării modificării sau anulării unei comenzi, clientul este obligat să anunţe acest lucru prin e-mail.

• Solicitările de modificare a comenzii se vor onora doar dacă sunt anunţate cu cel puţin 5 ore înainte de data eliberării comenzii.

• Dacă vor exista anumite neînțelegeri între PUSCASU MARCEL INTREPRINDERE INDIVIDUALA și clienții săi, vom opta pentru rezolvarea pe cale amiabilă. În caz contrar, neînțelegerile vor fi rezolvate apelând la organele specializate.

• Comenzile vor fi efectuate de către utilizatori prin intermediul platformei. Orice comandă efectuată trebuie să fie confirmată de către noi. Comanda este considerată confirmată în momentul în care comunicăm utilizatorului acest lucru prin email.

• Toate prețurile listate pentru produse reflectă prețul la momentul includerii în listă. În funcție de necesitatea unor modificări, putem actualiza prețurile produselor pe platformă. Toate prețurile sunt în RON.

• Prețul total al comenzii, inclusiv taxe de livrare (dacă este cazul) și alte cheltuieli, vor fi afișate în momentul plasării comenzii.

Nu încurajăm să le lăsați la îndemâna copiilor produsele realizate sub PushDesign/Profesionalistul, pentru a nu risca să fie ingerate. În cazul în care acest lucru se întamplă, PUSCASU MARCEL INTREPRINDERE INDIVIDUALA.

1. Definiții

Push Design art and crafts – este denumirea comercială a societății PUSCASU MARCEL INTREPRINDERE INDIVIDUALA.

Date de identificare ale firmei:

Sediu social: sat DUMVRAVITA, comuna IBANESTI, judetul BOTOSANI

Cod Unic de Înregistrare: 36169257

Număr înregistrare Registrul Comerțului: F07/276/2016

Capital social: 1000 lei

Site – Domeniul pushdesign.ro și subdomeniile acestuia.

Vânzător/Profesionist – Push Design

Client/Consumator – poate fi orice persoană fizică sau juridică, cu vârsta peste 14 ani care își face un Cont pe Site și efectuează o Comandă.

Utilizator – orice persoană fizică sau juridică, cu vârsta peste 14 ani înregistrată pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții.

Cont – ansamblu format dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permit accesul unui singur MEMBRU la zonele  restricționate ale SITEULUI prin care se face accesul la SERVICIU. Utilizatorul este responsabil și se va asigura că toate informațiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete și actualizate.

Bunuri și Servicii/Produs – orice produs sau serviciu listat pe Site, care urmează a fi furnizat de către Vânzător/Profesionist Clientului/Consumatorului

Conținut – reprezintă:

– toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;

– conținutul oricărui e-mail trimis Cumpăratorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

– informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;

– date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Review – o evaluare scrisă de către deținătorul sau beneficiarul unui Bun sau Serviciu, evaluare redactată pe baza experienței personale și capacității acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune dacă Bunul sau Serviciul respectă sau nu specificațiile menționate de către producător.

Tranzacție – încasarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun și/sau Serviciu de catre Vânzător Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către PushDesign/Profesionalistul, indiferent de modalitatea de livrare.

Document – prezentele Termene și Condiții.

CONTRACT la distanță – orice contract încheiat între profesionist şi consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanţă organizat, fără prezenţa fizică simultană a profesionistului şi a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanţă, până la şi inclusiv în momentul în care este încheiat contractul;

2. General

2.1. Documentul stabilește termenii și condițiile de utilizare ale Siteului/Conținutului/Serviciului de către Client/Consumator, în cazul în care acesta nu dispune de un alt acord de utilizare valid, încheiat întrePushDesign/Profesionalistul și acesta.

2.2. Clientul/Consumatorul se obligă să monitorizeze permanent termenii și condițiile care pot fi actualizate, modificate și completate. Acestea se pot schimba fără vreo notificare în prealabil, utilizarea site-ului implică acceptarea lor. În cazul unor neînțelegeri, se aplică Termenii și condițiile valabile la momentul apariției neînțelegerii între părți.

2.3. Accesul la Serviciu se face exclusiv prin accesarea siteului public disponibil www.pushdesign.ro

2.4. Prin folosirea Siteului/Conținutului/Serviciului, Utilizatorul sau Clientul/Consumatorul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, intelectuale, electronice sau de orice altă natură produse Siteului, Conținutului, Serviciului, Vânzătorului/Profesionistului sau oricărui terț cu care PushDesign/Profesionalistul are incheiate contracte, în conformitate cu legislația română în vigoare.

2.5. In cazul în care Utilizatorul sau Clientul/Consumatorul nu este de acord și/sau nu acceptă și/sau își revocă acceptul dat pentru Document:

2.5.1. Acesta renunță la: accesul la Serviciu, alte servicii oferite de PushDesign/Profesionalistul prin intermediul Siteului, primirea comunicărilor din partea PushDesign/Profesionalistul de orice natură (electronic, telefonic, etc).

2.5.2. PushDesign/Profesionalistul va șterge toate datele care fac referire la acesta din baza sa de date, fară nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

2.5.3. Poate reveni in orice moment asupra deciziei sale de a nu fi de acord și/sau a nu accepta documentul, sub forma în care acesta va fi disponibil in acel moment.

2.6. Pentru a-și exercita dreptul prevazut la art 2.5, acesta poate sa contacteze PushDesign/Profesionalistul sau să folosească legăturile din conținutul primit de la PushDesign/Profesionalistul destinate acestui scop.

2.7. Clientul/Consumatorul nu poate sa revoce unilateral acordul exprimat in favoarea Documentului pe perioada derulării unui Contract sau pană în momentul în care acesta nu va achita contravaloarea tuturor Contractelor neonorate față de PushDesign/Profesionalistul.

2.8. In cazul în care Clientul/Consumatorul a achitat contravaloarea tuturor Contractelor neonorate față de PushDesign/Profesionalistul și își revocă acordul exprimat în favoarea Documentului pe perioada derulării unei Comenzi, PushDesign/Profesionalistul va anula Comanda acestuia fară nicio obligație ulterioară a vreunei părti față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

2.9. Posibilitatea de a comanda online de pe siteul www.pushdesign.ro este disponibilă doar persoanelor cu domiciliul în România.

3. Dreptul de proprietate intelectuală și industrial

3.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă PushDesign/Profesionalistul, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare). Raportarea eventualelor încălcări ale dreptului de autor reperate pe site va avea loc la adresa de e-mail push.design@yahoo.com

3.2. Utilizatorului/Consumatorului nu ii este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către alte părți, modificarea și/sau alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de PushDesign/Profesionalistul, includerea oricărui conținut în afara site-ului PushDesign/Profesionalistul.

3.3. Orice conținut la care Utilizatorul sau Clientul/Consumatorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se afla sub incidența Documentului, în cazul în care conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între PushDesign/Profesionalistul și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea PushDesign/Profesionalistul cu referire la acel conținut.

3.4. Utilizatorul sau Clientul/Consumatorul poate transfera și/sau utiliza conținutul numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intra în conflict cu prevederi ale prezentului Document.

3.5. În cazul în care PushDesign/Profesionalistul conferă Utilizatorului sau Clientului/Consumatorului dreptul de a utiliza sub formă descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Utilizatorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea Push Design pentru respectivul Utilizator, Client sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

3.6. Niciun conținut transmis către Utilizator sau Client/Consumatorul, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea PushDesign/Profesionalistul.

3.7. Este interzisa orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

DREPTURI DE AUTOR – legea nr. 8 din 14 martie 1996

Continutul acestui site este recunoscut si protejat

POLITICA DE LIVRARE SI RETUR